Ska du renovera?

Du måste ha styrelsens godkännande för att ta upp öppning eller riva innervägg.

Vem ansvarar för vad?

Ombyggnad, renovering & montering

Du måste ha styrelsens godkännande för att ta upp öppning eller riva innervägg.

Ombyggnationer som berör vatten- eller avloppsledningar måste ALLTID godkännas av styrelsen.

Ansökan om styrelsens godkännande görs via förvaltaren.

Ventilation i lägenheten

I låghusen heter ventilationsprincipen självdrag. Under en del fönster finns en särskild ventil som släpper in luft och högt placerade finns ventiler som släpper ut använd luft. Det finns också en ventil i skafferiet i köket där luft kommer in.

I höghusen finns en fläkt på taket som suger ut luft. Denna konstruktion kräver att Du har luftinsläpp i lägenheten (placerade på samma sätt som i låghusen).

Vem ansvarar för vad i lägenheten? En enkel grundregel är att allting inne i lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar. Resten är föreningens ansvar. Några undantag finns dock. Läs också föreningens stadgar.

Balkong

Föreningens ansvar. Det är inte tillåtet att måla balkonggolvet eller täcka detsamma med plattor. Har Du blomlådor och Din balkong finns ovanför gångväg och/eller garage - måste blomlådan sitta på insidan.

Golv, tak och väggar

Medlemmens ansvar. Kontakta förvaltaren om Du upptäcker sprickor eller något annat onormalt. Delat ansvar avseende fönster och balkongdörr. Föreningen har hand om yttre underhåll av fönsterbågen medan Du som medlem har hand om fönsterglas, tätningslister, persienner, beslag, fönsterbänkar och dylikt.

Badrum

All inredning är Ditt ansvar – handfat, toalett, badkar, kranar etc. Du ansvarar också för ytskikten fram t o m det sk spärrskiktet (fuktspärren) som normalt ligger strax under kaklet. Borrar Du hål i kaklet försämras spärrskiktet. Ventilation, vattenledningar och avlopp är i huvudsak föreningens ansvar. Kontakta ALLTID förvaltaren om Du är osäker.

Kök

Köksinredning är du ansvarig för. Föreningen ansvarar för avlopp och vattenledning.

El

Föreningens ansvar slutar efter huvudsäkringen.

Ytterdörr

Har du kvar originaldörren är yttersidan föreningens ansvar och insidan medlemmens. Har du bytt dörr på eget initiativ ansvarar du för hela dörren.

Ohyra & Skadeinsekter

Om Du hittar någon form av skadeinsekter, såsom pälsänger eller mjölbaggar i Din lägenhet kontakta i första hand förvaltaren för rådgivning.

Du kan också ringa till Anticimex – tel: 08-19 00 30.


Sopor och återvinning

Hushållssopor återvinns som energi. Glas, metall, plastförpackningar, textilier och tidningar skall alltså inte slängas i sopkärlen.


Föreningen har ett grovsoprum i huskroppen mellan höghusen - öppettid varje onsdag mellan kl 18.00 - 20.00, med undantag för helger och sommartid. Till grovsopor räknas t.ex textilier, metall- och träföremål.


Elprylar, batterier, lampor samt färgburkar och lösningsmedel hänvisas till den miljöbil som med viss regelbundenhet besöker Gubbängen. Titta i lokaltidningen där tiderna framgår.


Större saker som byggavfall, sängar, fåtöljer, soffor, stora skåp och liknande lämnar man gratis på någon återvinningsanläggning.


Tidningar (ej pappkartonger) läggs i djupkärl i bredvid vanliga hushållsoporna.


Återvinningsstation för kartong, glas, plåtburkar och plast finns i hörnet Kistvägen/Herrhagsvägen.


Återvinningsstation för större saker som kylskåp, spisar o dyl. finns i Högdalen

(Vantörs återvinningsstation) Öppettider se Stockholms Stads hemsida HÄR.


Kompost finns för trädgårdsavfall finns på baksidan av höghusen.

Där kan Du också slänga Din julgran.