Rubin Facilitetsservice

Har Du frågor kring ditt boende kontakta Rubin.

Klicka på felanmälan och beskriv Ditt ärende.

Akuta ärenden: Telefon dagtid: 08-744 26 01

Jourtid: 16.00 – 07.00 samt helg vid akuta fel: 08-25 66 62

Expedition: Bordsvägen 54 , källaringång - Torsdagar mellan 17.00 - 19.00 (ej röda dagar)

SBC ekonomisk förvaltning

Frågor gällande kö till lokaler, p-platser och garage, ändring av ägande och avgiftsavier.

Tfn: 0771-722 722

Telefontid kl 07.00-21.00