Har du frågor kring ditt boende?

Kontakta i första hand vår förvaltare Rubins via felanmälan, telefon eller besök på vår expedition.

Ring Rubins: 08-744 26 01

Besök expeditionen: Bordsvägen 54 .


Om du har frågor gällande kö till lokaler och garage, ändring av ägande och avgiftsavier kontakta SBC.

Ring SBC: 08-775 72 00

Maila: kundtjanst@sbc.se


Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande

Georg Psilander

Sicklingsvägen 3

Vice ordf.

Annika Dackéus

Bordsvägen 66

Ledamot

Marie-Louise Halvarsson-Fisk Sicklingsv 3

ledamot

Lennart Lindberg Knektvägen 5

ledamot

Rod Bengtsson

Sicklingsvägen 12

Ledamot

Lennart Jansson

Bordsvägen 58

Suppleant

Stefan Hermansson

Bordsvägen 56

Suppleant

Linnéa Skogqvist-Kasurinen

Sicklingsvägen 5

Suppleant

Marcus Mustelin

Bordsvägen 60

Valberedning

Lena Emilsson sammank

Bordsvägen 60

Monika Risberg

Bordsvägen 58

Förbättrings förslag

Har du förbättrings idéer så vill vi gärna höra om dem. Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden Juli.


En motion kan lämnas till styrelsen senast den 30 september. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.