Har du frågor kring ditt boende?

Kontakta i första hand vår förvaltare Rubin via felanmälan, telefon eller besök på vår expedition.

Ring Rubin: 08-744 26 01

https://utveckling.rubin.nu/startsidan23/felanmalan

Besök expeditionen: Bordsvägen 54 - öppet varje torsdag 17.00 - 19.00 utom röd dag.


Om du har frågor gällande kö till P-plats och garage, ändring av ägande och avgiftsavier kontakta SBC.

Ring SBC: 0771-722 722

Maila: kundtjanst@sbc.se


Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande

Rod Bengtsson

Sicklingsvägen 12

Vice ordf.

Annika Dackéus

Bordsvägen 66

Ledamot

Marie-Louise Halvarsson-Fisk Sicklingsvägen 3

ledamot

Lennart Lindberg Knektvägen 5

ledamot

Lennart Jansson

Bordsvägen 58

Ledamot

Anna Näsström

Knektvägen 17

Suppleant

Tor Berglind

Bordsvägen 53

Suppleant

Simon Röder

Bordsvägen 58

Suppleant

Jan Orrghen

Bordsvägen 70

Valberedning

Lena Emilsson (sammankallande)

Bordsvägen 60

Joakim Söderholm, Sicklingsvägen 3

Magnus Mellgren, Sicklingsvägen 14


Förbättrings förslag

Har du förbättrings idéer så vill vi gärna höra om dem. Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden Juli.


En motion kan lämnas till styrelsen senast den 1 Oktober. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.