Nyheter

Här hittar du uppdateringar om vad som händer i föreningen

2021-06-15

Om pallkragar

Det är inte tillåtet att ställa ut pallkragar för egen odling i föreningens trädgårdar, rabatter eller parker.

Hälsningar från Styrelsen,

Har du idéer som gör vårt boende bättre/trevligare?

Har du förbättrings idéer så vill vi gärna höra om dem.

Maila oss!

Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden juli.


En motion kan lämnas till styrelsen senast den 30 september. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.