Nyheter

Här hittar du uppdateringar om vad som händer i föreningen

Om pallkragar

Det är inte tillåtet att ställa ut pallkragar för egen odling i föreningens trädgårdar, rabatter eller parker.

Hälsningar från Styrelsen

Medlemsbladet nr.1, VÅREN 2021

Gå in på Dokument och rulla ner till Medlemsbladet. Där finner du det. Trevlig läsning!

Har du idéer som gör vårt boende bättre/trevligare?

Har du förbättrings idéer så vill vi gärna höra om dem.

Maila oss!

Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden juli.


En motion kan lämnas till styrelsen senast den 30 september. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.

Nu finns Årsredovisningen 2019-2020 att läsa under dokument.

Januari 2021

Ett annorlunda årsmöte.

Styrelsen vill påminna om att årets årsmöte är en poströstningsstämma.

Poströstningsblanketterna, som ni fått utdelade i brevinkasten, ska lämnas i brevlåda på expeditionen Bordsvägen 54 senast onsdag 27 januari.

Nu är glada julen slut slut slut

Julegranen kastas ut ut ut...

Föreningen har ingen egen julgransinsamling.

Vi hänvisar till Stockholms vatten och avfall, som erbjuder schemalagd insamling på Gubbängstorget, vid Gubbängsvägen 115.

Öppettider

lördag 9 januari, kl. 12-13

söndag 10 januari, kl. 12-13


lördag 16 januari, kl. 12-13

söndag 17 januari, kl. 12-13


För mer info:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/nyheter-och-press/kampanjer/#!/atervinn-julen

Från oss alla till er alla:

En riktigt god jul och Gott nytt år!

Styrelsen

Nya stadgar

De nya stadgarna ligger nu under dokument.

Vänliga hälsningar från Styrelsen, 20201207

Festlokalen stängd 20201121

På grund av rådande restriktioner avseende Corona-pandemin har styrelsen beslutat att tills vidare hålla Festlokalen stängd för uthyrning fr o m den 20 november 2020.

Medlemsbladet nr.3, hösten 2020.

Gå in på Dokument och rulla ner till Medlemsbladet. Där finner du det. Trevlig läsning!

Påminnelse om Extrastämma

Välkomna till Panncentralen måndagen 14 september kl.19.00.

Ärende: På ordinarie årsstämman beslutades att vi ska göra ett tillägg till stadgarna om att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. För stadgeändring krävs samma beslut på en extrastämma. Mer info i frågan finns att läsa i det utdelade bladet från Brf Stockholmshus nr.11, augusti 2020, som har delats ut i brevlådorna.

(Vi möblerar coronasäkert)


Grovsoprummet öppnar igen onsdag 5/8 kl. 18-20.

Det är öppet varje onsdag kl. 18-20 förutom röda dagar.

Nu kan du läsa vårt senaste Medlemsblad digitalt.

Gå in på Dokument och rulla ner till Medlemsbladet. Där finner du nr.2, SOMMAR.

Trevlig läsning!

Mars 2020


Viktigt meddelande i en tid av speciella omständigheter


Med tanke på rådande omständigheter med Coronaviruset (COVID-19) vill styrelsen minska de personliga kontakterna

så mycket det går.


Därför kommer expeditionen på Bordsvägen 54 att hållas stängd tills vidare. Den som vill ha kontakt med förvaltaren

Rubin´s använder sig av dator och telefon. www.rubin.nu (gå till felanmälan - kontakt). Felanmälan bevakas hela tiden.

Telefon: 08 - 33 41 70. Nycklar och annat som behöver överlämnas kommer att ske via brevlådorna.


Föreningen kommer inte att kalla till några möten och heller inte arrangera några föreningsfestligheter eller på annat

sätt uppmana till folksamlingar under överskådlig tid.


Grovsoprummet och tvättstugan kommer att fortsätta att vara tillgängliga, men tänk på att hålla avstånd till varandra.

När Du går in i tvättstugan börjar Du med att tvätta händerna.


Med anledning av att många, inte minst äldre, kan komma att behöva få saker levererade till dörren kommer koden till

de elektroniska kodlåsen i portarna att gälla längre. Både på mornar och kvällar. Koden i portarna kommer att fungera

från 06.00 till 20.00. Däremellan är det den elektroniska blippen som gäller.


Vi vet att det finns många goda kontakter mellan grannar i föreningens 19 fastigheter. Dessa kontakter kommer väl

till pass i dessa tider. Att ha mail- och telefonkontakt eller att hjälpa en granne utan att ha fysisk kontakt blir nu extra

värdefullt.


I övrigt vill vi uppmana alla att följa nyhetsrapporteringen och vad stat, kommun och folkhälsomyndigheten informerar

om.


Var rädda om Er !


Vänliga hälsningar från styrelsen för Brf Stockholmshus 11